زندگی عاشقانه

امیدوارم لحظات خوبی رو داشته باشید

انسان موفق کسی است که در انتها پیروز شود نه در ابتدا

اس ام اس عاشقانه 

ایمان داشتن در زندگی به این معنا نیست که کَشتی شما با آبهای خروشان و دردسر ساز مواجه نخواهد شد، بلکه به این معنا است که کَشتی شما هیچگاه غرق نخواهد شد

اس ام اس عاشقانه 

آسان ترین روش برخورد با کسانی که دوستشان نداریم این است که اصلاً برخوردی با آنها نداشته باشیم

انسان موفق کسی است که در انتها پیروز شود نه در ابتدا

 

اس ام اس عاشقانه 

ایمان داشتن در زندگی به این معنا نیست که کَشتی شما با آبهای خروشان و دردسر ساز مواجه نخواهد شد، بلکه به این معنا است که کَشتی شما هیچگاه غرق نخواهد شد

اس ام اس عاشقانه 

آسان ترین روش برخورد با کسانی که دوستشان نداریم این است که اصلاً برخوردی با آنها نداشته باشیم

اس ام اس عاشقانه 

تفاوت بین استعداد و هوش: راه رفتن روی طناب بر فراز آبشار نیاگارا “استعداد” استاس ام اس عاشقانه امتحان نکردن چنین چیزهایی “هوش” است

اس ام اس عاشقانه 

هرگز افسوس پیر شدن را نخورید چرا که افرادی بسیاری از این امتیاز محروم مانده اند

اس ام اس عاشقانه 

زیبایی به معنای صورت زیبا داشتن نیست، بلکه به معنای داشتن ذهن، قلب و روح زیبا است

اس ام اس عاشقانه 

اگر افسردگی دارید، در حال زندگی در گذشته هستیداس ام اس عاشقانه اگر اضظراب دارید، درحال زندگی در آینده هستیداس ام اس عاشقانه اگر آرامش دارید درحال زندگی در زمان حال هستید

اس ام اس عاشقانه 

ارزشمند ترین ثروتی یک مرد می تواند در این دنیا مالک آن باشد، قلب یک زن است

اس ام اس عاشقانه 

کسی که در برابر خداوند زانو می زند، میتواند در برابر هر کسی ایستادگی کند

اس ام اس عاشقانه 

زیبا بودن فراتر از آن است که چه تعداد پسر را مجذوب تماشای خود کنید، یا چه میزان آرایش داشته باشیداس ام اس عاشقانه زیبا بودن این است که برای چه زندگی میکنید، و معنای شما چیستاس ام اس عاشقانه زیبایی، قلب شما است و آنچه که باعث خاص شدن شما میگردداس ام اس عاشقانه زیبایی همان خصوصیات کوچکی است که هویت شما را تشکیل می دهداس ام اس عاشقانه زیبایی یعنی مبارزه با مشکلات، و زندگی کردن صادقانه در مسیر فکراس ام اس عاشقانه زیبایی این است

اس ام اس عاشقانه 

اگر خدا دعاهای شما را مستجاب کند، ایمانتان را افزایش داده، اگر با تاخیر مستجاب کند، صبرتان را زیاد کرده و اگر مستجاب نکند، چیز بهتری برایتان در نظر دارد

اس ام اس عاشقانه 

فردی که به هیچ کس اعتماد نمیکند مستعد آن است که خود نیز فردی غیر قابل اعتماد نزد همگان شود

اس ام اس عاشقانه 

کلمات قدرت آزار دادن شما را ندارند، مگر اینکه گوینده آن کلمات برایتان بسیار عزیز باشد

اس ام اس عاشقانه 

هرگاه آماده بودید عاشق شوید، نه هرگاه که تنها بودید

اس ام اس عاشقانه 

دردناک ترین محبتها آنهایی است که با ریا، تزویر و تظاهر آمیخته است و لذت بخشترین محبتها آنهایی هستند که در عین کوچک بودن با خلوص نیت و با بی آلایشی همراه است

اس ام اس عاشقانه 

فرار کردن از مشکلات فقط فاصله رسیدن به راه حل را افزایش می دهداس ام اس عاشقانه آسانترین راه برای گریختن از مشکلات حل کردن آنها است

اس ام اس عاشقانه 

فراوانی باران را می شنوم! موفقیت در راه است، پیروزی شما نزدیک است و نعمتهای خدا در کنارتاناس ام اس عاشقانه حقیقت این است، “هنوز حتی ابر کوچکی هم نمی بینماس ام اس عاشقانه اما در اعماق جانم می دانم، حــــــادثه خــــوبی قـــــرار اســـت اتــــــفاق بیــــفتد

اس ام اس عاشقانه 

تازمانی که مشغول بازخوانی فصل پیشین زندگی خود هستید، نخواهید توانست فصل بعدی آنرا آغاز کنید

اس ام اس عاشقانه 

آسانسور موفقیت خراب است، باید از پله ها استفاده کنید، یک قدم در هر زمان

اس ام اس عاشقانه 

کمال را نمی توان بدست آورد، اما اگر به دنبال آن باشید می توانید به برتری برسید

اس ام اس عاشقانه 

دوست داشتن به معنی عذر خواهی نیست، بلکه به معنای اجتناب از کارهایی است که شما را مجبور به عذر خواهی میکند

اس ام اس عاشقانه 

برای دو چیز نباید وقتتان را تلف کنید: مسائلی که برایتان اهمیت ندارند و کسانی که فکر می کنند شما اهمیتی ندارید

اس ام اس عاشقانه 

لبخند بزنید و بگذارید همه بدانند که امروز بسیار قوی تر از دیروزتان هستید

اس ام اس دلتنگی

وقتی واقعاً کسی را دوست داشته باشید، سن، فاصله، قد و وزن فقط یک عدد خواهند بود

اس ام اس عاشقانه 

روابط مانند پرندگان هستند، اگر آنها را خیلی محکم نگهدارید، می میرنداس ام اس عاشقانه اگر خیلی سست نگهدارید، می پرنداس ام اس عاشقانه اما اگر آنها را با مراقبت و دقت نگهدارید، برای همیشه کنارتان خواهند ماند

وقتی یک خانم به شما می گوید “چی؟” ، به این دلیل نیست که حرف شما را نشنیده استاس ام اس عاشقانه به شما فرصتی می دهد که گفته خود را اصلاح کنید

اس ام اس عاشقانه

خوشحال بودن یعنی بدست آوردن یک زندگی و تقسیم آن با دیگران

اس ام اس عاشقانه

برای زندگی کردن دو راه وجود دارداس ام اس عاشقانه یکی اینکه گویی هیچ معجزه ای وجود ندارد و دیگری اینکه گویی همه چیز یک معجزه است

 

اس ام اس عاشقانه

اغلب روابط به سمت شکست می رونداس ام اس عاشقانه نه بخاطر حضور نداشتن عشقاس ام اس عاشقانه عشق همیشه حاضر استاس ام اس عاشقانه تنها مشکل این است که یکی بسیار زیاد دوست داشته شده است و دیگری به اندازه کافی دوست داشته نشده است

اس ام اس عاشقانه

اگر میدانستید که افکارتان چقدر قدرتمند است، هیچگاه حتی برای یک بار دیگر هم منفی فکر نمی کردید

اس ام اس عاشقانه

در یک رابطه بودن به معنای بوسیدن، قرار گذاشتن یا در دسترس بودن نیستاس ام اس عاشقانه به معنای بودن با کسی است که شما را به گونه ای خوشحال کند که هیچ کس دیگری نتواند

اس ام اس عاشقانه

زنانی که خود را باور دارند و می دانند که اگر تصمیم بگیرند قادر به انجام هر کاری هستند، دارای یک زیبایی درونی می باشنداس ام اس عاشقانه در توانایی و عزم یک زن که مسیرش را بدون تسلیم شدن در برابر موانع طی میکند، شکوه و زیبایی وجود دارداس ام اس عاشقانه در زنی که اعتماد بنفسش از تجربه ها نشأت میگیرد، و می داند که میتواند به زمین بخورد، خود را بلند کند و ادامه دهد، زیبایی وجود دارد

اس ام اس عاشقانه

اگر کسی همان مقدار عشقی که شما نثارش میکنید، نثارتان نکرد، و به گونه ای رفتار کرد که گویی در اغلب اوقات اهمیتی ندارید، این میتواند نشانه ای بزرگ از این حقیقت باشد که در زندگیتان به وی نیازی نداریداس ام اس عاشقانه تنها کسانی که واقعاً در زندگیمان به آنها نیاز داریم، آنهایی هستند که به ما احترام می گذارند و در زندگیشان به اندازه کافی خواهانمانند

اس ام اس عاشقانه

تنها کسانی که در زندگی به انها نیاز دارید کسانی هستند که در زندگیشان به شما نیاز دارند

اس ام اس عاشقانه

یک پسر میداند چیزی را که میخواهد چگونه بدست آورداس ام اس عاشقانه یک مرد میداند چیزی را که بدست آورده چگونه نگه دارد

اس ام اس عاشقانه

ممکن است شاهزاده ام را پیدا کنم اما پدرم همیشه پادشاه من خواهد ماند

اس ام اس عاشقانه

هیچگاه نمی توانید یک اشتباه را دو بار مرتکب شوید چرا که بار دوم دیگر آن یک اشتباه نیست بلکه یک “انتخاب” است

اس ام اس عاشقانه

به خودتان اجازه ندهید توسط این سه چیز تحت کنترل درآیید: گذشته تان، مردم و پول

اس ام اس عاشقانه

ذهن فراموش می کند اما دل همیشه بخاطرش می ماند

اس ام اس عاشقانه

هرگز برای کسی که شما را اذیت می کند گریه نکنید…اس ام اس عاشقانه در عوض لبخند بزنید و به او بگویید، ممنون بخاطر اینکه به من فرصت دادی تا کسی بهتر از تو را پیدا کنم

اس ام اس عاشقانه

زمانی فرا می رسد که مجبور می شوید بگذارید کسی برود و دیگر با او ارتباطی نداشته باشیداس ام اس عاشقانه اگر کسی شما را در زندگیش بخواهد راهی پیدا میکند تا شما را در آن بگنجانداس ام اس عاشقانه باید فراموشش کنید و این حقیقت را بپذیرید که آنگونه که شما دوستش داشتید، او نداشت و بگذارید به آرامی از زندگیتان بروداس ام اس عاشقانه گاهی اوقات رفتن آسان تر از ماندن استاس ام اس عاشقانه ما تا قبل از اینکه کسی را فراموش کنیم تصور میکنیم که کار سختی استاس ام اس عاشقانه اما وقتی فراموش میکنیم به خود می گوییم که چرا زودتر ترکش نکردیم

اس ام اس عاشقانه

همیشه دنبال افرادی که کمترین اهمیت را در زندگی به ما می دهند می دویماس ام اس عاشقانه چرا به این کار پایان ندهیم و اطرافمان را نگاه نکنیم تا ببینیم چه کسانی دنبال ما می دوند؟

اس ام اس عاشقانه

همه افراد به عنوان یک انسان باید مورد احترام قرار گیرند اما از هیچکس نباید بت ساخته شود

اس ام اس دلتنگی

من…اس ام اس عاشقانههستم

قدرتمندترین کلمات هستند چرا که هر کلمه ای بین این دو قرار دهید واقعیت شما را شکل می دهد

اس ام اس عاشقانه

اگر کسی را ترک می کنید لااقل به وی علتش را توضیح دهید؛ چون اینکه ببینید لایق یک توضیح ساده هم نبوده اید دردناک تر از خود ترک شدن است

اس ام اس عاشقانه

هر روز ممکن است خوب نباشد…اس ام اس عاشقانهاما چیزی خوب در هر روز وجود دارد

اس ام اس عاشقانه

عشق یک چرخه است:

وقتی عاشق می شوید، صدمه می بینید

وقتی صدمه می بینید، متنفر می شوید

وقتی متنفر می شوید، سعی می کنید فراموش کنید

وقتی سعی می کنید فراموش کنید، دل تنگ می شوید

وقتی دل تنگ می شوید

در نهایت دوباره عاشق می شوید

اس ام اس عاشقانه جدید

معجزه دوستی

معجزه ای وجود دارد که دوستی نامیده می شود

و در میان دل اقامت دارد،

شما نمی دانید که چگونه بوجود می آید و چگونه آغاز می شود

اما شادمانی که برایتان به ارمغان می آورد

همیشه موهبتی خاص می بخشد،

و شما متوجه می شود که دوستی ارزشمندترین نعمت خداوند است

اس ام اس عاشقانه

کسانی که زندگی خود را وقف بدست آورن منافع مادی و ثروت کرده اند به شما خواهند گفت که احساس خوشبختی را در اموال خود نمی یابنداس ام اس عاشقانه خوشبختی هرگز انعکاس ثروتهای مادی یک شخص نیست، بلکه انعکاس ثروتهای معنوی و احساسی او است

+ جمعه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۴ ساعت19:14 arsalan shapaloo| |طراح : صـ♥ـدفــ